Osprzęt

Dysza 8,6 mm

Dysza 9,7 mm

Dysza 14,7 mm


Dysza do RTM-027

Wąż do RTM-1, 2, 3 i 1660

Wąż do RTM-027


Rurka prosta z dyszą

Rurka gięta z dyszą

Zawór do RTM-1, 2, 3