Informacje techniczne

Instrukcja użytkowania palników RTM

Prosimy o uważne przeczytanie wskazówek zawartych w instrukcji i stosowanie się do nich przy użytkowaniu palnika.

Rysunki techniczne palników RTM

Rysunki techniczne palników, ich budowa i rozwiązania

Jak lutować - czasy grzania palnikiem powierzchni metalowych

Tabele z danymi obrazującymi czasy nagrzewania się poszczególnych materiałów

Zastosowanie palników gazowych RTM

Przykładowe zastosowania palników

Właściwości palników RTM

Właściwości planików gazowych RTM wyróżniające je na tle innych palników